wrosound.com

MATERIAŁY PRASOWE

HASŁO: WROsound2k23

AKREDYTACJE

REGULAMIN:

× WARUNKIEM ROZPATRZENIA PROŚBY O AKREDYTACJĘ JEST WYDRUKOWANIE FORMULARZA I PRZESŁANIE SKANU NA ADRES: AKREDYTACJE@STREFAKULTURY.PL.

× ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 29.06.2023 ROKU. PÓŹNIEJSZE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

× INFORMACJA O PRZYZNANIU AKREDYTACJI I SPOSOBIE JEJ ODEBRANIA ZOSTANIE PRZEKAZANA MAILOWO NA ADRES PODANY W FORMULARZU.

× AKREDYTACJE SĄ BEZPŁATNE.

× LICZBA AKREDYTACJI JEST OGRANICZONA – NA JEDNĄ REDAKCJĘ PRZYPADAJĄ MAKSYMALNIE 2 AKREDYTACJE (1 „PRESS” I 1 „FOTO/WIDEO”).

× AKREDYTACJA „FOTO/WIDEO” UMOŻLIWIA FOTOGRAFOWANIE I NAGRYWANIE KONCERTÓW WG ZASAD USTALONYCH W UZGODNIENIU Z ARTYSTAMI. ORGANIZATOR NIE GWARANTUJE MOŻLIWOŚCI FOTOGRAFOWANIA/FILMOWANIA NA KAŻDYM KONCERCIE.

× SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE AKREDYTOWANYCH DZIENNIKARZY PODANE ZOSTANĄ DROGĄ MAILOWĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM FESTIWALU.

× ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY PRZYZNANIA AKREDYTACJI BEZ PODANIA PRZYCZYNY ORAZ DO ZMIAN ZASAD ICH PRZYZNAWANIA.

× W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD KORZYSTANIA Z UDZIELONEJ AKREDYTACJI ORGANIZATOROWI PRZYSŁUGUJE PRAWO ODEBRANIA AKREDYTACJI.

× ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZYZNANIA AKREDYTACJI TYLKO NA WYBRANE DNI ORAZ KONCERTY.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU: WROsound 2023 x AI

REGULAMIN KONKURSU: WROsound 2023 x AI x NAGRODA PUBLICZNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU: ZŁAP ARTYSTĘ WROsoundu 2023

REGULAMIN KONKURSU: POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI