BILETY I WSTĘP NA FESTIWAL

Dzieci do lat 10 mogą uczestniczyć w Imprezie tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym, bez konieczności posiadania biletu/karnetu.

Uczestnik Imprezy w wieku od 11 do 18 lat bierze udział w Imprezie na podstawie własnego biletu/karnetu.

Osoby małoletnie, które posiadają bilet lub karnet, ale nie ukończyły lat 16 mogą uczestniczyć w Imprezie tylko i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która bierze za małoletniego pełną odpowiedzialność, na podstawie oświadczenia.

Oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią, podpisane przez opiekuna,  należy przedłożyć w kasie, która zostanie zlokalizowana przy wejściu na teren Imprezy (ul. Mazowiecka). Wzór stosownego oświadczenia zostanie udostępniony na stronie www.wrosound.com.

Osoby, które ukończyły 16 lat uczestniczą w Imprezie na własną odpowiedzialność.

Zakupione bilety i karnety możesz wydrukować, jak również zachować na urządzeniach elektronicznych w formacie, który umożliwi ich skanowanie.

Wszystkie bilety i karnety będą wymieniane na opaski, które są podstawą do przemieszczania się po terenie festiwalu. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba.

Zerwanie lub uszkodzenie opaski jest równoznaczne z utratą jej ważności.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostepnienia biletu osobom trzecim. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na teren imprezy w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do udziału w wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.