Zapraszamy do akredytowania się na 10. WROsound #backyard. Są dwa rodzaje bezpłatnych akredytacji MEDIA oraz FOTO/WIDEO.

WAŻNE INFORMACJE:

  • są dwa rodzaje akredytacji: MEDIA i FOTO/WIDEO;
  • na jedną redakcję przypadają maksymalnie 2 akredytacje;
  • akredytacje są bezpłatne;
  • akredytacja „media” umożliwia wstęp na koncerty odbywające się w ramach festiwalu oraz przeprowadzenie wywiadów z organizatorami i artystami występującymi na festiwalu, o ile artysta wyrazi zgodę (ws. wywiadów prosimy o wcześniejszy kontakt mejlowy);
  • akredytacja „foto/wideo” umożliwia fotografowanie i nagrywanie koncertów wg zasad ustalonych przez organizatora w uzgodnieniu z artystami. Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania/filmowania na każdym koncercie;
  • zasady foto/wideo oraz szczegółowe informacje praktyczne podane zostaną do dn. 16 czerwca;
  • organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji oraz do zmian zasad;
  • liczba akredytacji jest ograniczona;
  • akredytacja przysługuje przedstawicielom mediów, którzy planują opublikować tekst, przygotować materiał radiowy lub telewizyjny bądź reportaż fotograficzny dotyczący 10. edycji festiwalu WROsound.

W razie pytań prosimy o kontakt:
daria.kubasiewicz@strefakultury.pl