Materiały prasowe można pobrać z tej strony

Hasło: wro

Akredytacje:

Uzupełnij formularz i odeślij nam podpisany skan na adres akredytacje@strefakultury.pl do 2 czerwca 2019 roku. Akredytacje są bezpłatne.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY >

Regulamin i zasady procesu akredytacyjnego:

 • Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie formularza i przesłanie skanu (podpisanego przez naczelnego redakcji) na adres: akredytacje@strefakultury.pl.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 2.06.2019 roku. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 • Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostanie przekazana mailowo na adres podany w formularzu.
 • Akredytacje są bezpłatne.
 • Liczba akredytacji jest ograniczona. Na jedną redakcję przypadają maksymalnie 2 akredytacje (1 „press”, 1 „photo/video”).
 • Akredytacja „photo/video” umożliwia fotografowanie i nagrywanie koncertów wg zasad ustalonych w uzgodnieniu z artystami.
 • Organizator nie gwarantuje możliwości fotografowania/filmowania na każdym koncercie.
 • Szczegółowe zasady dotyczące akredytowanych dziennikarzy podane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem festiwalu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny oraz do zmian zasad ich przyznawania.
 • W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji organizatorowi przysługuje prawo odebrania akredytacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania akredytacji tylko na wybrane dzień oraz koncerty.