Artist Header
  • Location
  • Book Tour
  • Awards
  • Social Connect
VJ EMIKO ( Emilia Gumańska) - wrocławska artystka video, vj, fotograf. Projekty VJ EMIKO należą do kategorii eksperymentalnych video art’ów łączących motyw ciała, jego ruch, z analogowymi elementami graficznymi, którym nadaje rangę̨ symboli. Wyrażając emocjonalne stany człowieka – medium, tworzy audiowizualny spektakl, który w połączeniu z muzyką wzmacnia wewnętrzne doznania odbiorcy. Wizualizacje VJ EMIKO to filmowo – fotograficzne sceny wypełnione energią, ruchem, kształtem i dynamiką postaci. Podczas produkcji bazuje na autorskich scenariuszach video, własnoręcznie wykonanych elementach scenografii oraz stylizacji. Posługuje się strukturami przestrzennymi, bryłami oraz instalacjami scenograficznymi własnego autorstwa, przywiązując ogromną wagę̨ do kształtu i formy zobrazowanych postaci. Proponowany przez nią przekaz wizualny nie jest dosłowny i jednoznaczny – pozostawia widzom wielopłaszczyznową przestrzeń́ do interpretacji swojej sztuki.
VJ EMIKO SHOWREEL 2012 from vjemiko on Vimeo.  

My Albums

Browse my albums