Artist Header
  • Location
  • Book Tour
  • Awards
  • Social Connect
Stefan Brüggemann pracuje z szeroko rozumianym językiem, radząc sobie z tekstami w bardzo określony sposób - łącząc konceptualne podejście formalne z bardziej szorstką, krytyczną postawą. Brüggemann tworzył dzieła sztuki uciekające się do esencji popkultury i w ramach właśnie popularnego wzornictwa wyrażał je często przez tautologiczne zdania; nie tylko w ramach samych wyrażeń, ale także przez kontekst, w którym są one tworzone oraz stosowane. Orginalność jego podejścia wynika prosto z połączenia tradycyjnych strategii konceptualnych z wrażliwością popularną. Artysta mieszka i pracuje pomiędzy Meksykiem, a Londynem.
http://stefanbruggemann.com

My Albums

Browse my albums