Artist Header
  • Location
  • Book Tour
  • Awards
  • Social Connect
Spisek Jednego - producent oraz DJ. Współzałożyciel Night Marks Electric Trio oraz EABS. Absolwent Red Bull Music Academy Bass Camp Warsaw. W ciągu ostatnich 3 lat, w ramach różnych projektów, aż 6-cio krotnie zagrał na festiwalu Open'er.
foto: Arkadiusz Wołek

My Albums

Browse my albums