Artist Header
  • Location
  • Book Tour
  • Awards
  • Social Connect
Za projektem Palcolor stoi Emil Macherzyński. W swojej muzyce inspiruje się takimi artystami jak Legowelt, Autechre czy Belbury Poly. Korzysta głównie z tanich analogowych syntezatorów, dzięki którym produkuje muzykę „dziwną i ładną”.
Wydaje w wytwórni BDTA, sam prowadzi label Jasień, a ponadto grał na basie w grupie Złota Jesień. Solo lub z zespołem występował między innymi na OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka czy Art Meetings w Wilnie.
 
foto: Paweł Starzec

My Albums

Browse my albums