Artist Header
  • Location
  • Book Tour
  • Awards
  • Social Connect
Artysta konceptualny, autor performansów, interwencji oraz efemerycznych instalacji. Działa zdalnie, w oparciu o procedury współpracy, w tym szczególnie strategie outsourcingowe. Wykorzystując globalne sieci komunikacyjne oraz finansowe, produkcyjne i symboliczne zaplecze instytucji artystycznych, proponuje model pracy ze zbiorową, rozproszoną i usieciowioną twórczością, która stwarza m.in. warunki do doświadczenia nie tylko innego działania, czyli drobnych profanacji, lecz także potencjalności bycia, możliwości nierobienia czegoś albo niebycia kimś.
http://edsontag.com
foto: E.D. Sontag: Szybka bania (2015– ), performans delegowany, bańki lekarskie, alkohol / CC-by]

My Albums

Browse my albums