Jej sety to esencja świeżego, elektronicznego feistiness’u. Sprawnie skacze między ciężkimi, basowymi brzmieniami, a drumowymi eksperymentami. Zaciera granice i nie boi się wychodzić poza przyjęte gatunkowe normy.

Nie skupia się na zasadach, przemycając do swoich selekcji edity popowych bangerów, rapowe klasyki i sporo nostalgii 2000. Vicky Nasty jest członkinią dj’skiego kolektywu BITE.

Sugar, spice, everything nice, but add some more spice.