Facebook Instagram

Press pack jest dostępny na tej stronie.

Hasło: Urbanjungle21

XXX

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO

WARUNKIEM ROZPATRZENIA PROŚBY O AKREDYTACJĘ JEST WYDRUKOWANIE FORMULARZA DOSTĘPNEGO TUTAJ I PRZESŁANIE PODPISANEGO SKANU NA ADRES: AKREDYTACJE@STREFAKULTURY.PL.

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 2.07.2021 ROKU. PÓŹNIEJSZE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

INFORMACJA O PRZYZNANIU AKREDYTACJI I SPOSOBIE JEJ ODEBRANIA ZOSTANIE PRZEKAZANA MAILOWO NA ADRES PODANY W FORMULARZU.

AKREDYTACJE SĄ BEZPŁATNE.

LICZBA AKREDYTACJI JEST OGRANICZONA – NA JEDNĄ REDAKCJĘ PRZYPADAJĄ MAKSYMALNIE 2 AKREDYTACJE (1 „PRESS” I 1 „FOTO/WIDEO”).

AKREDYTACJA „FOTO/WIDEO” UMOŻLIWIA FOTOGRAFOWANIE I NAGRYWANIE KONCERTÓW WG ZASAD USTALONYCH W UZGODNIENIU Z ARTYSTAMI.

ORGANIZATOR NIE GWARANTUJE MOŻLIWOŚCI FOTOGRAFOWANIA/FILMOWANIA NA KAŻDYM KONCERCIE.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE AKREDYTOWANYCH DZIENNIKARZY PODANE ZOSTANĄ DROGĄ MAILOWĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM FESTIWALU.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY PRZYZNANIA AKREDYTACJI BEZ PODANIA PRZYCZYNY ORAZ DO ZMIAN ZASAD ICH PRZYZNAWANIA.

W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD KORZYSTANIA Z UDZIELONEJ AKREDYTACJI ORGANIZATOROWI PRZYSŁUGUJE PRAWO ODEBRANIA AKREDYTACJI.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZYZNANIA AKREDYTACJI TYLKO NA WYBRANE DNI ORAZ KONCERTY.

Deklaracja dostępności